Ger­ma­ni­ýa­nyň “Bun­des­li­ga­syn­da” Dort­mun­dyň “Bo­rus­si­ýa­sy” myh­man­çy­lyk­da “Maýn­sy” Al­ka­ser we Piş­şe­kiň gol­la­ry bi­len 2–1 ut­dy. Is­pa­ni­ýa­ly hü­jüm­çi Pa­ko Al­ka­ser bu oýun­da-da soň­dan meý­dan­ça gi­rip, ta­pa­wut­lan­ma­gy ba­şar­dy. “Ba­wa­ri­ýa” bol­sa, li­ga­nyň aşa­ky orun­la­ryn­da bar­ýan “For­tu­na Düs­sel­dorf” bi­len 3–3 deň­me-deň oý­na­dy. Ýer eýe­le­ri Sü­le we Mül­le­riň (2) gol­la­ry bi­len 3-1 öňe saý­lan­sa-da, Düs­sel­dor­fyň hü­jüm­çi­si Do­di Lu­ke­bai­ko ola­ryň her go­lu­na jo­gap ber­di. Ýaş hü­jüm­çi 44-nji, 77-nji we 90+3-nji mi­nut­lar­da ta­pa­wut­lan­dy. 36 go­luň ge­çi­ri­len “Bun­des­li­ga­nyň” 12-nji tap­gy­ryn­da “Şal­ke” “Nürn­ber­gi” 5–2, “Bo­rus­si­ýa M.” to­pa­ry-da “Han­no­we­ri” 4–1 ýeň­di.