Smart­fon­dyr komp­ýu­ter­le­riň kö­pel­me­gi ça­ga­la­ryň oýun oý­na­mak en­dik­le­ri­ni hem üýt­get­di. Eý­sem, smart­fon­dyr komp­ýu­ter­ler­de oý­nal­ýan oýun­lar peý­da­ly­my­ka? Go­laý­da ame­ri­kan pe­diatr­lar aka­de­mi­ýa­sy­nyň hü­när­men­le­ri pazzl, oý­na­waç ma­şyn we ot­ly ýa­ly oýun­jak­la­ryň ça­ga­la­ryň me­se­le­le­ri çöz­mek ba­şar­ny­gy­ny art­dyr­ýan­dy­gy­ny bel­le­di­ler. Pe­diatr­lar çagalaryň teh­no­lo­gi­ýa­nyň aňy ös­dü­ri­ji wi­deoo­ýun­la­ry­nyň de­re­gi­ne, ada­ty oý­na­waç­lar bi­len oý­na­ma­gy­nyň has peý­da­ly­dy­gy­na ün­si çek­ýär­ler. Şeýle hem hü­när­men­ler ça­ga­la­ryň deň-duş­la­ry bi­len has köp gat­na­şyk­da bol­ma­gyň kä­mil­leş­megi üçin örän äh­mi­ýet­li­di­gi­ni bel­le­ýär­ler.
Aka­de­mi­ýa nä­hi­li oý­na­waç saý­la­ma­ly­dy­gy ba­ra­da ki­tap­ça hem taý­ýar­lap­dyr. On­da ça­ga­la­ryň ses we yşyk ýaý­rad­ýan te­le­fon we plan­şet oýun­la­ry­ny az­rak oý­na­ma­ly­dy­gy bel­le­nil­ýär. Şeý­le hem aňyňda we hy­ýa­lyň­da jan­lan­dyr­mak uky­by­nyň ös­me­gi üçin el hem-de be­den he­re­ket­le­ri­ni ta­lap ed­ýän oýun­la­ryň oý­nal­ma­ly­dy­gy aý­dyl­ýar.
Ogultäç Gurbanowa,
Türkmenbaşy etrabynyň Gyzylsuw şäherçesindäki 7-nji orta mekdebiniň mugallymy.