Is­pa­ni­ýa­nyň “La Li­ga­sy” 15 gün­lük ara­kes­me­den soň, tä­ze­den bat al­dy. 18-nji tap­gyr­da sa­na­wyň li­de­ri “Bar­se­lo­na” “He­ta­fe­ni” Mes­si we Sua­re­siň gol­la­ry bi­len 2–1 ha­sa­byn­da ýeň­di. Il­ki 17-nji tap­gy­ryň gal­dy­ry­lan oýnun­da “Wilý­ar­re­al” bi­len deň­me-deň oý­nan “Re­al Mad­rid” öz meý­dan­ça­syn­da “Re­al So­sie­dad­dan” 2–0 as­gyn gel­di. Şeý­le­lik­de, “Bar­se­lo­na” bi­len “Re­al Mad­ri­diň” ara­syn­da­ky utuk ara­ta­pa­wu­dy 10-a ýet­di. Tap­gy­ryň mer­ke­zi du­şu­şy­gyn­da-da ýe­ňiş ga­za­nan bol­ma­dy. Ýag­ny “Se­wil­ýa” bi­len “At­le­ti­ko Mad­rid” 1 utu­gy paý­laş­dy­lar. 37-nji mi­nut­da­ky Ben Ýed­de­riň go­lu­na myh­man­lar­dan Griz­mann 45-nji mi­nut­da owa­dan gol bi­len jo­gap ber­di. Di­ňe möw­sü­miň il­kin­ji tap­gy­ryn­da ýe­ňiş ga­za­nan li­ga­nyň tä­ze we­ki­li “Hu­es­ka” 16 tap­gyr­dan soň, 2-nji ge­zek 3 utuk al­ma­gy ba­şar­dy. Olar öň­dä­ki orun­lar üçin da­laş ed­ýän “Be­ti­si” 2–1 ha­sa­byn­da ýeň­di­ler.