“Man­çes­ter Ýu­naý­ted­de” Žo­ze Mou­ri­nio­nyň or­nu­na we­zi­pä bel­le­nen nor­we­gi­ýa­ly Ole Gun­nar Sul­şer iň­lis fut­bo­lyn­da ta­ry­hy re­kord goý­dy. De­kabr aýy­nyň 19-yna we­zi­pä bel­le­nen 45 ýaş­ly tä­lim­çi “Ýu­naý­ted” bi­len 15 gün­de 5 du­şu­şyk ge­çir­di. Onuň tä­lim­çi­li­gin­dä­ki to­par 5 du­şu­şy­gyň hem­me­sin­de-de ýe­ňiş ga­zan­dy. Ol şol du­şu­şyk­lar­da azyn­dan 2 gol ara­ta­pa­wu­dy bi­len gar­şy­daş­la­ryn­dan üs­tün çyk­dy. Ol 1888-nji ýyl­da dö­re­di­len Ang­li­ýa­nyň ýo­ka­ry li­ga­syn­da il­kin­ji 5 du­şu­şy­gyn­da mu­ny ba­şa­ran bi­rin­ji tä­lim­çi bol­dy. Çem­pio­nat­da “Kar­diff Si­ti­ni” 5–1, “Had­ders­fil­di” 3–1, “Born­mu­ty” 4–1, “Nýu­kas­ly” 2–0, Fe­de­ra­si­ýa­nyň ku­bo­gy ýa­ry­şy­nyň 3-nji tap­gy­ryn­da “Ri­din­gi” 2–0 ýe­ňip­di. O di­ýen güýç­li bol­ma­dyk to­par­la­ra gar­şy ga­za­ny­lan bu ýe­ňiş­ler jan­kö­ýer­le­ri hä­zir­lik­çe be­gen­dir­ýär. Ýö­ne ýaş tälim­çi­niň esa­sy sy­nag­la­ry öňü­miz­dä­ki gün­ler­de baş­lar. “Ýu­naý­ted” er­tir, has ta­ky­gy, 13-nji ýan­war­da myh­man­çy­lyk­da “Tot­ten­ham” bilen du­şu­şar. Şeý­le-de mart aýy­nyň 3-nji hep­de­si­ne çen­li “man­ku­ni­an­lar” “Ar­se­nal” bi­len hem ku­bok ýa­ry­şyn­da, he­mem çem­pio­nat­da, Çem­pi­on­lar li­ga­syn­da 2 ge­zek PSŽ bi­len, şeý­le-de 16-njy mart­da “Man­çes­ter Si­ti” bi­len du­şu­şyk ge­çi­rer.