Çe­hi­ýa­nyň mil­li ban­ky gym­ma­ty 100 mil­li­on k­ro­na (4,5 mil­li­on dol­lar tö­we­re­gi) deň bo­lan al­tyn­dan şa­ýy pu­ly çy­kar­dy. Şa­ýy pu­luň ag­ra­my 130 ki­log­ra­ma deň bo­lup, dia­met­ri 0,5 metr, ga­lyň­ly­gy bol­sa, 4,5 san­ti­metr. Ol Çe­hi­ýa­nyň mil­li pu­lu­nyň 100 ýyl­ly­gy my­na­sy­bet­li dö­re­dil­di. Onuň ýe­ke-täk nus­ga­sy dö­re­di­lip, ser­gi eks­po­na­ty bo­lar. Bu şa­ýy pul 1-nji few­ral­dan 28-nji ap­rel ara­ly­gyn­da Praž ga­la­syn­da ge­çi­ril­ýän ser­gi­de go­ýu­lar.