Ita­li­ýa­nyň çem­pio­na­tyn­da sa­na­wyň li­de­ri “Ýu­wen­tus” myh­man­çy­lyk­da “La­sio” bi­len du­şu­şyp, soň­ky mi­nut­lar­da Ro­nal­do­nyň pe­nal­ti go­ly bi­len ýeň­şi­ni baý­ram et­di. Tap­gy­ryň mer­ke­zi oý­ny “Mi­lan”–“Na­po­li” du­şu­şy­gyn­da ha­sap açyl­ma­dy. Myh­man­çy­lyk­da “Ata­lan­ta­dan” 3–0 öňe saý­la­nan “Ro­ma” bu üs­tün­li­gi­ni sak­lap bil­män, 1 utu­ga ra­zy bol­dy. “Samp­do­ri­ýa” “Udi­ne­ze­ni”, “Fro­si­no­ne-de” myh­man­çy­lyk­da “Bo­lon­ýa­ny” 4–0 ýeň­di. 7 go­luň ge­çi­ri­len oý­nun­da “Fio­ren­ti­na” “Kie­wo­ny” 4–3 ut­dy.
Is­pa­ni­ýa­nyň “La Li­ga­syn­da” “Bar­se­lo­na” Se­me­do we Mes­si­niň gol­la­ry bi­len “Ži­ro­nany” 2–0 ýeň­li­şe se­ze­war et­di. Şol ha­sap bi­len “At­le­ti­ko” hem “He­ta­fe­ni” ut­ma­gy ba­şar­dy. “Se­wil­ýa” öz meý­dan­ça­syn­da “Le­wan­te­niň” to­run­dan jo­gap­syz 5 pök­gi gi­riz­di. Ben­ze­ma­nyň 2 gol ge­çi­ren oý­nun­da “Re­al Mad­rid” myh­man­çy­lyk­da “Es­pan­ýol­dan” 4–2 üs­tün çyk­dy.
Ger­ma­ni­ýa­nyň “Bun­des­li­ga­syn­da” 19-njy tap­gyr­da 37 gol ha­sa­ba alyn­dy. 1-nji ha­tar­da bar­ýan “Bo­rus­si­ýa Dort­mund” aut­saý­der “Han­no­we­ri” 5–1 ýeň­di. On­dan 1 gol az ge­çi­ren “Ba­wa­ri­ýa” hem “Ştut­gar­ty” 4–1 ýeň­li­şe se­ze­war et­di. Fran­si­ýa­nyň çem­pio­na­tyn­da kem-kem­den çem­pi­on­ly­ga bar­ýan PSŽ öz meý­dan­ça­syn­da “Renn” to­pa­ry­ny 4–1 ýeň­di. Oýun­da Ka­wa­ni 2 ge­zek ta­pa­wut­lan­dy. “Di­žon­dan” 2–0 utu­lan “Mo­na­ko” tä­ze­lik­de bel­le­nen tä­lim­çi Ti­er­ri An­ri­ni we­zi­pe­sin­den bo­şa­dyp, or­nu­na on­dan öň­ki tä­lim­çi­si Leo­nar­do Žar­di­mi bel­le­di.