Çär­ýek fi­nal du­şu­şyk­la­ry ba­ra­da aý­dy­lan­da, 59 ýyl­lap çem­pi­on­lyk ga­za­nyp bil­me­ýän Gü­nor­ta Ko­re­ýa­nyň ýy­gyn­dy­sy bu ar­zu­wy­ny ýe­ne-de 4 ýyl yza süý­şür­me­li bol­dy. Olar çär­ýek fi­nal­da Ka­tar­dan Ab­du­la­ziz Ha­te­miň 78-nji mi­nut­da­ky ýe­ke-täk go­ly bi­len 1–0 ha­sa­byn­da as­gyn gel­di. Edil şeý­le ne­ti­je BAE bi­len Awst­ra­li­ýa­nyň ara­syn­da­ky oýun­da-da ha­sa­ba al­nyp, ýer eýe­le­ri ta­ry­hyn­da 3-nji ge­zek ýa­rym fi­na­la çyk­dy. Arap­la­ra ýe­ňiş ge­ti­ren ýe­ke-täk to­py 68-nji mi­nut­da Ali Mab­hut der­we­zä gi­riz­di. Bu iki du­şu­şyk­dan 1 gün öň oý­na­lan oýun­lar­da Ýa­po­ni­ýa Wýet­na­my 1–0, Eý­ran hem Hy­ta­ýy 3–0 ha­sa­byn­da ýe­ňip­di.
Ýa­rym fi­nal­da Eý­ran bi­len Ýa­po­ni­ýa du­şuş­dy. Şol wag­ta çen­li 17 ge­zek ga­bat­la­şan iki to­paryň 18-nji oý­nun­da Ýa­po­ni­ýa güýç­li gar­şy­da­şy­ny 3–0 ha­sa­byn­da ýeň­me­gi ba­şar­dy. Ýa­pon­la­ry 5-nji ge­zek fi­na­la çy­ka­ran gol­la­ryň iki­si­ni 56-njy we 67-nji (p) mi­nut­lar­da Ýu­ýa Osa­ka, beý­le­ki­si­ni-de 90+1-nji mi­nut­da Gen­ki Ha­ra­gu­çi der­we­zä gi­riz­di. Eý­ra­nyň ýy­gyn­dy­sy şol du­şu­şy­ga çen­li der­we­ze­si­ne gol ge­çirt­män gel­ýär­di. Bu oýun­dan soň, Eý­ra­nyň mil­li ýy­gyn­dy­sy­nyň baş tä­lim­çi­si Kar­loş Kuei­roş we­zi­pe­si­ni taş­la­dy. Iki arap to­pa­ry­nyň ara­syn­da­ky beý­le­ki ýa­rym fi­nal du­şu­şy­gyn­da jan­kö­ýer­ler 4 go­luň şa­ýa­dy bol­du­lar. Şol gol­la­ryň 4-si­ni hem Ka­ta­ryň ýy­gyn­dy­sy­nyň oýun­çy­la­ry ge­çi­rip, olar ta­ry­hyn­da il­kin­ji ge­zek fi­na­la ga­dam bas­dy­lar. Her ýa­rym­da 2 gol ge­çi­ren ka­tar­ly­la­ryň dü­zü­min­den 22-nji mi­nut­da Bua­lem Ko­uk­hi, 37-nji mi­nut­da Al­mo­ez Ali, 80-nji mi­nut­da Has­san Al-Haý­dos hem-de 90+3-nji mi­nut­da Ha­mid Is­ma­il ta­pa­wut­lan­dy. Ka­ta­ryň ýy­gyn­dy­sy Azi­ýa­nyň Ku­bo­gy ýa­ry­şyn­da 6 du­şu­şyk­da to­ru­na ýe­ke gol hem ge­çirt­män fi­na­la çy­kan il­kin­ji to­par bol­dy.