Dün­ýä Ral­li çem­pio­na­tyn­da möw­sü­miň il­kin­ji ýa­ry­şy Mo­na­ko­nyň mer­ke­zi şä­he­ri Mon­te Kar­lo­da ge­çi­ril­di. 323,83 ki­lo­metr­lik­ ýa­ryş­da soň­ky çem­pi­on, “Cit­ro­en To­tal” to­pa­ry­nyň fran­suz pi­lo­ty Se­bas­ti­an Ožie ýe­ňiş ga­zan­dy. Ol bel­le­nen ara­ly­gy 3 sa­gat 21 mi­nut 15,9 se­kunt­da ta­mam­lap, möw­sü­me ýe­ňiş bi­len baş­la­dy. Bu onuň Dün­ýä Ral­li çem­pio­nat­la­ryn­da­ky 45-nji bi­rin­ji­li­gi­dir. Ožie­den 2,2 se­kunt yza ga­lan “Hy­un­dai Shell Mo­bis” to­pa­ry­nyň bel­gi­ýa­ly sü­rü­ji­si Ti­er­ri Noý­will 2-nji, “Toyo­ta Ga­zoo” to­pa­ryn­dan es­to­ni­ýa­ly Ott Ta­nak 3-nji ýe­ri eýe­le­di. Yz­ly-yzy­na 9 çem­pi­on­lyk ga­za­nyp, 2013-nji ýyl­da Dün­ýä Ral­li çem­pio­na­ty bi­len hoş­la­şan we şu ýyl täzeden do­la­nan fran­si­ýa­ly Se­bas­ti­an Lýob (“Hy­un­dai Shell Mo­bis”) 4-nji or­na my­na­syp bol­dy. Möw­sü­miň 2-nji bäs­le­şi­gi 14–17-nji few­ral ara­ly­gyn­da Şwe­si­ýa­da ge­çi­ri­ler.