Ita­li­ýa­nyň Ku­bo­gy ýa­ry­şyn­da ýa­rym fi­nal­çy­lar bel­li bol­dy. “Mi­lan” öz meý­dan­ça­syn­da “Na­po­li­ni” tä­ze trans­fe­ri Kşiş­tof Pý­on­te­giň gol­la­ry bi­len 2–0 ha­sa­byn­da ut­dy. “Fio­ren­ti­na” ýur­duň güýç­li klub­la­ryn­dan “Ro­ma­ny” 7–1 ha­sa­byn­da utup, gar­şy­da­şy­ny der­bi-da­gyn et­di. Ýer eýe­le­ri­niň gol­la­ry­ny Kie­sa (7, 18, 74), Mu­ri­el (33), Be­nas­si (66) hem-de Si­meo­ne (79, 89) der­we­zä gi­riz­di. Yz­ly-yzy­na 4 ýyl­dan bä­ri ku­bo­gy ga­za­nyp gel­ýän “Ýu­wen­tus” esa­sy dü­zü­mi bi­len meý­dan­ça çy­kan du­şu­şy­gyn­da myh­man­çy­lyk­da “Ata­lan­ta­dan” 3–0 (Kas­tan­ýe 37, Za­pa­ta 39, 86) as­gyn gel­di. Tu­rin­li­ler şu möw­süm­de Ita­li­ýa­da il­kin­ji ge­zek utul­dy. “In­ter” bol­sa, öz meý­dan­ça­syn­da “La­sio­ny” ka­bul edip, pe­nal­ti­ler­den soň utul­dy. Oý­nuň esa­sy wag­tyn­da ha­sap açyl­ma­dy. 108-nji mi­nut­da Im­mo­bi­le “La­sio­ny” öňe çy­kar­dy. 120+2-nji mi­nut­da emi­niň bel­län pe­nal­ti­si­ni dürs uran Mau­ro Ikar­di ha­sa­by deň­le­di. Şon­dan soň, her to­par 5 pe­nal­ti urup, olar­da has şow­lu­lyk (3–4) gör­ke­zen rim­li­ler ýa­rym fi­nal­da “Mi­la­nyň” gar­şy­da­şy bol­dy. Ýa­rym fi­nal­da “Mi­lan”–“La­sio”, “Fio­ren­ti­na”–“Ata­lan­ta” du­şu­şar. 1-nji oýun­lar 27-nji few­ralda, jo­gap du­şu­şyk­la­ry-da 24-nji ap­rel­de oý­na­lar.