Ýew­ro­pa­nyň öň­de­ba­ry­jy çem­pio­nat­la­ryn­da hä­zir­lik­çe ýe­ňil­me­dik ýe­ke-täk to­par “Ýu­wen­tus” bo­lup, ge­çen tap­gyr­da Fran­si­ýa­nyň çem­pio­ny PSŽ bu de­re­je­si­ni ýi­tir­di. Pa­riž­li­ler myh­man­çy­lyk­da 2-nji ha­tar­da­ky “Li­on­dan” 2–1 ha­sa­byn­da as­gyn gel­di. Myh­man­lar 7-nji mi­nut­da Di Ma­ri­ýa­nyň go­ly bi­len öňe saý­lan­sa­la­ram, ýer eýe­le­ri Dem­be­le (33) we Fe­ki­riň (49 p) pök­gü­le­ri esa­syn­da ýe­ňiş ga­zan­dy. Bu ola­ryň çem­pio­nat­da­ky il­kin­ji ýeň­li­şi bo­lup, Ýew­ro­pa­nyň TOP – 5 li­ga­syn­da hä­zir­lik­çe ýe­ňil­me­zek­li­gi­ni di­ňe Ita­li­ýa­nyň “Ýu­wen­tus” to­pa­ry do­wam et­dir­ýär. Tu­rin­li­ler ge­çen tap­gyr­da “Par­ma” bi­len du­şuş­dy we soň­ky mi­nut­lar­da gol ge­çir­dip, meý­dan­ça­ny deň­lik­de terk et­di­ler (3–3, Ro­nal­do 36, 66, Ru­ga­ni 62 — Ba­ril­la 64, Žer­wi­nio 74, 90+3). Ita­li­ýa­nyň çem­pio­na­tyn­da tap­gy­ryň iň esa­sy oý­nun­da “Ro­ma” bi­len “Mi­lan” 1 utu­gy paý­laş­dy­lar. Is­pa­ni­ýa­nyň “La Li­ga­syn­da” “Wa­len­si­ýa” bi­len deň­me-deň oý­nan sa­na­wyň li­de­ri “Bar­se­lo­na” 2 utuk ýi­tir­di (2–2; Mes­si 39 p, 64 — Ga­mei­ro 24, Pa­re­ho 32 p). “Be­tis­den” 1–0 as­gyn ge­len 2-nji ýer­dä­ki “At­le­ti­ko Mad­ri­de” bu pur­sat­dan peý­da­lan­mak ba­şart­ma­dy. Mad­ri­diň “Rea­ly” bol­sa, “Ala­we­si” Ben­ze­ma (30), Wi­ni­si­us Ju­ni­or (80) we Dia­zyň (90+1) gol­la­ry bi­len 3–0 ýeň­di. Ger­ma­ni­ýa­nyň “Bun­des­li­ga­syn­da” öň­de­ba­ry­jy “Bo­rus­si­ýa Dort­mund” myh­man­çy­lyk­da “Aýnt­raht” bi­len deň­me-deň oý­na­dy. “Ba­wa­ri­ýa” we­lin, “Ba­ýer­den” 3–1 utul­dy. Ang­li­ýa­nyň çem­pio­na­tyn­da-da “Li­wer­pul” 1-nji­ ýeri el­den gi­der­di. 1 oý­ny ar­tyk “Man­çes­ter Si­ti” öz meý­dan­ça­syn­da “Ar­se­na­ly” Ague­ro­nyň het-tri­gi bi­len 3–1 ýeň­di (Aguero 1, 44, 61 — Ko­si­el­ni 11). “Si­ti­li­ler” wag­tyn­dan ir oý­nan du­şu­şy­gyn­da-da “Ewer­ton­dan” 2–0 üs­tün çyk­yp, 1-nji orna galdy. “Li­wer­pul” bol­sa bas­syr 2-nji du­şu­şy­gyn­da-da 1–1 deň­me-deň oý­na­dy.