Biz barada

“Zaman-Türkmenistan” H.J. barada maglumat
“Zaman-Türkmenistan” hojalyk jemgyýeti “Zaman-Türkmenistan” gazetini neşir etmek bilen meşgullanýar.
“Zaman-Türkmenistan” gazeti Aşgabat şäheriniň Metbugat merkezinde çap edilýär we şertnama esasynda “Türkmenpoçta” aragatnaşyk kompaniýasy arkaly Türkmenistanyň ähli künjegine ýaýradylýar.
Hepdede bir gezek çap edilýän “Zaman-Türkmenistan” gazeti Türkmenistanda bolup geçýän wakalar bilen bir hatarda dünýä täzelikleri, sportda, ylym-bilimde, medeniýetde, tehnologiýa ulgamynda, ykdysadyýetde gazanylýan üstünlikler we bu ugurdaky dünýä täzeliklerini öz okyjylaryna ýetirýär.